wspomaganie słuchu dla osób głuchych, dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami