likwidacja barier w kontakcie z osobami słabosłyszącymi korzystającymi z aparatów słuchowych, SPZOZ we Wrocławiu wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych słuchowo