wyposażenie urzędu w pętlę indulcyjną, ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami – pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących