oznakowanie miejsca instalacji pętli indukcyjnej, pętla induktofoniczna w szpitalu poprawi kontakt osobom słabosłyszącym z personele