system wspomagania słuchu z wykorzystaniem pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących