przystosowanie obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami – instalacje pętli induktofonicznych na salach konferencyjnych, w punktach informacyjnych itp