certyfikowane pętle indukcyjne zgodne z obowiązującą normą unijną – montaż pętli w szpitalach, poliklinikach, lecznicach, gabinetach lekarskich