Petle indukcyjne dla osób słabosłyszących Warszawa Ministerstwo gospodarki Wodnej

pętle indukcyjne dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - instalacja, kalibracja