Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w urzędzie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w urzędzie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze