pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w domu kultury

Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w Ośrodku Kultury