Narodowy Fundusz Zdrowia posiada pętle indukcyjne do obsługi osób z niepełnosprawnością ośrodka słuchu

Narodowy Fundusz Zdrowia posiada pętle indukcyjne do obsługi osób z niepełnosprawnością ośrodka słuchu