system wspomagania słuchu w urzędzie, dostepność plus, pętla indukcyjna aparat słuchowy. Pętla recepcyjna w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim