instalacja pętli indukcyjnych dla Tauron polska energia, pętle induktywne dla osób słabosłyszących