Pętle Indukcyjne

Pętla Indukcyjna
Systemy wspomaganie słuchu dla osób słabosłyszących