Pętle Indukcyjne dla słabosłyszących


Pętle indukcyjne w środkach komunikacji zbiorowej

Wspomaganie słuchu dla osób niedosłyszących, pętle indukcyjne, montaż, sprzedaż, projektowanie